piano inc.

WORKS

積水ハウス シャーメゾン

title:Sekisui House no uta "Sha Maison" version

music:Asei Kobayashi
lyrics:Hiroshi Ichikura
arrange: yoko kanno
vocal: Asako Nasu

Sekisui House Sha Maison

積水ハウス シャーメゾン / Sekisui House Sha Maison

積水ハウス シャーメゾン