piano inc.

WORKS

花王 ハミング フレア フレグランス

『“私だけ発香”の新ハミング フレア』篇

music : taro umebayashi

lyrics : Takaaki Yamazaki

vocal : Kahimi Karie

LINK

花王 ハミング フレア フレグランス

花王 ハミング フレア フレグランス